La Sardana de l'Any

29a edició - Any 2017

Escoltar i votar

29a edició - Any 2017

Vols un Passi Ràpid per a la setmana vinent? Què és?
  
 Data/hora límit: 18-des / 14:00h
 Si no pots votar, avisa'ns aquí i descriu el problema amb el màxim detall.